Personal Body Plan

16 januari ben ik gestart met het volgen van Personal Body Plan, met een duidelijk doel voor ogen: Personal Body Coach worden. Personal Body Plan (hierna PBP) is namelijk een prachtig initiatief waar veel mensen al goede resultaten hebben gehaald in het recente verleden. Voor ik Personal Body Coach kan worden, Lees meer…